Co to jest: Administrator

Administrator to rola użytkownika w WordPress. Gdy użytkownik instaluje WordPress, tworzy nowego użytkownika z nazwą użytkownika i hasłem zdefiniowanym podczas instalacji. Ten pierwszy użytkownik ma przypisaną rolę administratora. Mogą wykonywać wszystkie czynności w witrynie WordPress i mieć pełne możliwości.

Użytkownik z rolą administratora może również dodawać i usuwać innych użytkowników o tej samej roli. Przypisując użytkownikowi rolę administratora, należy pamiętać, że administratorzy mają możliwość usuwania treści.

Administrator to jedyna rola użytkownika, która ma możliwość aktualizacji bloga WordPress. Mogą zmieniać motywy i edytować podstawowe pliki WordPress za pomocą wbudowanego edytora motywów. Mają również możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania wtyczek w witrynie w ten sam sposób.

W większości przypadków jest tylko jeden administrator. W przypadku instalacji WordPress na wielu serwerach niektóre możliwości roli administratora są przypisane do roli superadministratora. Superadministrator mógł modyfikować motywy, dodawać nowych użytkowników, dodawać i usuwać wtyczki oraz administrować siecią witryny, podczas gdy role administratora zajmowałyby się tylko zarządzaniem pojedynczą witryną.

Dodatkowe czytanie