Co to jest: AJAX

AJAX lub asynchroniczny JavaScript i XML to grupa technik stosowanych w tworzeniu stron internetowych, które pozwalają stronie internetowej na komunikację z serwerem bez przeładowywania strony. Korzystając z technologii AJAX, aplikacje internetowe mogą wymieniać dane z serwerem bez ingerencji w istniejącą stronę internetową. Chociaż „X” ma oznaczać XML, nie jest konieczne używanie XML do wymiany danych. Zamiast tego można użyć formatu JSON.

W programach komputerowych operacje są „asynchroniczne”, jeśli działają niezależnie od innych procesów. Dlatego strona internetowa nie musi być ponownie ładowana w celu wysłania informacji na serwer. Dokładna metoda wykorzystuje coś, co nazywa się obiektem XMLHttpRequest, który jest interfejsem umożliwiającym skryptom wykonywanie żądań AJAX.

AJAX to nie tylko jedna technologia. Wszystkie te technologie współpracują ze sobą, tworząc pojedyncze żądanie HTTP lub HTTPS. Według Jesse Jamesa Garretta, który jako pierwszy ukuł ten termin, uwzględniono następujące technologie:

  • HTML
  • CSS
  • Model obiektu dokumentu
  • XML
  • Obiekt XMLHttpRequest
  • Javascript

W WordPress, AJAX można zobaczyć w akcji na ekranie edycji postów, gdzie możesz dodać nową kategorię podczas pisania postu bez przeładowywania strony. Inny przykład można zobaczyć na stronie komentarzy, gdzie można zatwierdzić lub usunąć komentarz bez ponownego ładowania strony.