Co to jest: Załącznik

Termin załącznik jest używany do plików przesyłanych do WordPress z ekranu edycji po edycji. Gdy plik jest przesyłany za pomocą przycisku Dodaj multimedia z ekranu edycji postu, plik ten automatycznie staje się załącznikiem do konkretnego postu. Pliki przesłane bezpośrednio do Media Library nie są specjalnie dołączane do posta lub strony. Załącznikiem może być dowolny plik, który można przesłać za pomocą funkcji przesyłania multimediów.

Twórcy motywów mogą używać funkcji załączników za pomocą tagów szablonów i warunkowych tagów szablonów do manipulowania wyglądem postów za pomocą załączników. Jednym z typowych przykładów deweloperów używających załączników w połączeniu z postami jest użycie Post Image; te obrazy mogą być ustawione jako domyślne, jako obraz kategorii lub nowy obraz dla każdego posta (który może być załącznikiem do tego posta wyświetlanym w określony sposób, w jaki motyw jest skonfigurowany do jego wyświetlania).

Podpanel Biblioteki multimediów może być również używany do dołączania multimediów do określonych postów po przesłaniu ich do biblioteki multimediów. Media, które są przesyłane do konkretnego posta lub przywoływane w konkretnym poście, są automatycznie dołączane do tego posta. Media dołączone do postów mogą również zostać odłączone, gdy posty zostaną usunięte z WordPress. Te multimedia mogą zostać ponownie dołączone do nowego posta w taki sam sposób, w jaki zostały dołączone do oryginalnego posta. Media mogą być również dołączane do wielu postów w tym samym czasie i w razie potrzeby zostać odłączone od któregokolwiek z postów.

Dodatkowe czytanie