Jak naprawić błąd cURL 28: Przekroczono limit czasu połączenia po X milisekundach

Czy widzisz błąd cURL 28: Błąd przekroczenia limitu czasu połączenia w witrynie WordPress?

Błąd cURL 28 to typowy problem z interfejsem API REST WordPress, który może wpływać na wydajność Twojej witryny i powodować jej nieprzewidywalne zachowanie.

W tym artykule pokażemy, jak łatwo naprawić problem „cURL error 28: Connection timed out” w witrynie WordPress.

Fixing the cURL error 28: Connection timed out issue in WordPress

Co to jest cURL w WordPress?

cURL to narzędzie programowe używane przez WordPress i wiele innych aplikacji internetowych do wysyłania i odbierania żądań danych przy użyciu adresów URL.

WordPress używa cURL do obsługi kilku żądań API. Jest dostępny jako rozszerzenie języka programowania PHP , a zajmuje się tym hosting WordPressa.

Biblioteka cURL odgrywa kluczową rolę w działaniu WordPressa za kulisami. Jeśli nie jest poprawnie skonfigurowany, Twoja witryna WordPress nie będzie działać poprawnie.

Co powoduje błąd cURL 28 w WordPress?

Brak odpowiedzi zwrotnej na żądania danych serwera w odpowiednim czasie powoduje błąd cURL 28 w WordPress.

WordPress używa REST API (technika programowania) do wysyłania i odbierania żądań danych. Jeśli te żądania przekroczą limit czasu, zobaczysz to jako krytyczny problem w raporcie o kondycji witryny o tytule „Wystąpił błąd interfejsu API REST”.

cURL error 28 shown in WordPress site health report

Rozwinięcie błędu spowoduje wyświetlenie dalszych szczegółów, w tym komunikatu o błędzie:

Błąd: błąd cURL 28: Przekroczono limit czasu operacji po x milisekundach z odebranymi x bajtów (http_request_failed)

Możesz również zobaczyć inny powiązany problem z tytułem „Twoja witryna nie mogła zrealizować żądania sprzężenia zwrotnego”. Będzie miał podobny komunikat o błędzie z następującym opisem.

„Żądanie sprzężenia zwrotnego do Twojej witryny nie powiodło się, oznacza to, że zależne od nich funkcje nie działają obecnie zgodnie z oczekiwaniami.”

Co moze spowodowac przekroczenie limitu czasu cURL?

Wiele scenariuszy może spowodować przekroczenie limitu czasu cURL w WordPress.

Na przykład wtyczka zapory sieciowej WordPress może blokować żądanie REST API, uznając je za podejrzaną aktywność.

Jeśli twój serwer DNS nie działa poprawnie, może to również nie powieść się żądaniom HTTP i spowodować błąd limitu czasu cURL w WordPress.

Słabo skonfigurowany serwer hostingowy WordPress może po prostu mieć bardzo niski próg limitu czasu, który może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych procesów WordPress.

Biorąc to pod uwagę, przyjrzyjmy się, jak rozwiązać problem „curl error 28: Connection timed out” w WordPress.

1. Tymczasowo wyłącz zaporę WordPress

Jeśli używasz zapory sieciowej WordPress lub wtyczki zabezpieczającej , to idź dalej i tymczasowo ją dezaktywuj.

Deactivate WordPress firewall plugin

Następnie musisz odwiedzić stronę raportu o stanie witryny WordPress, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Jeśli tak, musisz sprawdzić dzienniki zapory sieciowej WordPress, aby zobaczyć, które żądania API zostały zablokowane.

To albo zidentyfikowałoby źródło problemu, albo można dostosować ustawienia zapory, aby nie blokować uzasadnionych żądań API.

2. Dezaktywuj wszystkie wtyczki WordPress

Wtyczki WordPress tworzą własne żądania API w celu wysyłania i odbierania danych. Jeśli te wywołania są zbyt częste lub trwają zbyt długo, może to spowodować błąd cURL w raporcie o stanie witryny.

Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest dezaktywacja wszystkich wtyczek WordPress. Po prostu przejdź do strony Wtyczki »Zainstalowane wtyczki i wybierz wszystkie wtyczki.

Deactivate all WordPress plugins

Następnie kliknij menu Działania zbiorcze, aby wybrać „Dezaktywuj”, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj”.

Możesz teraz odwiedzić raport o kondycji witryny, aby sprawdzić, czy problem zniknął. Jeśli to rozwiązało problem, możesz rozpocząć aktywowanie wtyczek pojedynczo, aż problem pojawi się ponownie.

Pomoże Ci to znaleźć wtyczkę, która może powodować problem, a następnie możesz poprosić autora wtyczki o pomoc.

3. Upewnij się, że serwer hostingowy korzysta z najnowszego oprogramowania

Następnym krokiem jest upewnienie się, że serwer hostingowy WordPress używa najnowszych wersji PHP, biblioteki cURL i OpenSSL.

Możesz to sprawdzić, patrząc na kartę informacji o systemie na stronie Narzędzia »Stan witryny .

System information report under site health

Po prostu przejdź do zakładki „Informacje” i rozwiń sekcję „Serwer”. Tutaj możesz uzyskać informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na serwerze hostingowym WordPress.

Check PHP, cURL, and OpenSSL versions

Idealnie, serwer powinien używać PHP 7.4.13 lub nowszego, curl 7.74.0 lub nowszego oraz OpenSSL 1.1.1 lub nowszego.

Jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze swoją firmą hostingową WordPress i poproś o zaktualizowanie oprogramowania dla Twojego konta hostingowego.

4. Napraw problemy z niezabezpieczoną zawartością SSL

Jeśli Twoja witryna WordPress używa HTTPS / SSL , ale nie jest poprawnie skonfigurowana, może to również spowodować, że Twój serwer sieciowy zablokuje niezabezpieczone żądania cURL.

Podobnie, jeśli Twoja witryna WordPress nie korzysta z protokołu HTTPS / SSL, ale wykonała wywołanie interfejsu API przy użyciu adresu URL HTTPs, te żądania również się nie powiodą i zamiast tego może zostać wyświetlony następujący błąd cURL:

„Error: cURL error 7: Failed to connect to localhost port 443: Connection refused (http_request_failed)

cURL error 7 in WordPress

Aby to naprawić, możesz poprosić swojego dostawcę usług hostingowych o ponowne zainstalowanie certyfikatu SSL dla Twojej witryny. Jeśli problem będzie się powtarzał, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem , jak naprawić typowe problemy z SSL , aby poprawnie skonfigurować SSL na swojej stronie WordPress.

5. Poproś o pomoc dostawcę usług hostingowych

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą błędu cURL 28 w witrynie WordPress, najprawdopodobniej problem dotyczy środowiska hostingu.

Istnieje wiele czynników, które mogą być kontrolowane i naprawiane tylko przez firmę hostingową. Na przykład, jeśli ich serwery DNS nie są w stanie rozwiązać żądań w odpowiednim czasie, spowoduje to przekroczenie limitu czasu żądań cURL.

Innym scenariuszem może być wolniejsza łączność lub problemy z siecią na serwerze hostingowym.

Po prostu wyślij im zgłoszenie do pomocy technicznej ze szczegółami błędu, a ich personel techniczny może rozwiązać problem i zastosować poprawkę, aby go rozwiązać.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci dowiedzieć się, jak naprawić błąd cURL 28 w WordPress. Możesz również dodać zakładkę do naszych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z WordPressem i naszego ostatecznego podręcznika naprawiania typowych błędów WordPress .

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zasubskrybuj nasz kanał YouTube z samouczkami wideo WordPress. Możesz nas również znaleźć na Twitterze i Facebooku .