Jak korzystać z konstruktora typów schematów SmartCrawl: zaawansowane funkcje

W tym artykule zapoznasz się z zaawansowanymi funkcjami SmartCrawl, które ułatwią konfigurowanie obsługiwanych złożonych typów schematów w witrynie WordPress.

SmartCrawl Schema Types Builder
Przywitaj się z zaawansowanymi funkcjami konstruktora typów schematów SmartCrawl.

Znaczniki schematu to kod, który pomaga wyszukiwarkom lepiej zrozumieć treść i zwrócić użytkownikom więcej informacji w wynikach wyszukiwania.

SmartCrawl, nasza darmowa wtyczka SEO WordPress, oferuje pełne wsparcie dla domyślnych typów schematów.

W tym artykule omówimy następujące zaawansowane funkcje konstruktora typów schematów SmartCrawl, które ułatwią pracę z bardziej złożonymi typami schematów obsługiwanymi przez wtyczkę:

Wskoczmy od razu…

Użyj zagnieżdżonych właściwości w typach schematów

Właściwości schematu mogą być proste lub złożone.

Przykładem prostej właściwości jest nagłówek artykułu, który wymaga tylko prostej wartości ciągu.

SmartCrawl: Schema Type Property - Article Headline
Nagłówek artykułu jest przykładem prostego typu właściwości schematu.

Z drugiej strony złożone właściwości składają się z pod-właściwości, gdzie każda podpowłasność może mieć kolejne podpowłasności.

Przykładem złożonego typu właściwości jest article Publisher.

Schema type - Publisher
Typ schematu-Wydawca.

Podczas gdy nagłówek akceptuje prostą wartość ciągów, właściwość Publisher wymaga złożonej jednostki typu Organization jako swojej wartości.

Typ organizacji składa się z wielu pod-właściwości, z których niektóre same w sobie są typami złożonymi składającymi się również z pod-właściwości.

W Konstruktorze typów schematów SmartCrawl jest to uporządkowana struktura zagnieżdżona, która pomaga owinąć głowę wokół złożonych typów i łatwo nimi zarządzać.

Article schema type with nested Publisher and Contact Point sub-properties.
Typ schematu artykułu z zagnieżdżonymi pod-właściwościami wydawcy i Punktu Kontaktowego.

Dodawanie kolekcji za pomocą repeaterów

Podczas pracy ze schematem, często natkniesz się na sytuacje, w których ważne jest zapewnienie kolekcji elementów dla właściwości zamiast pojedynczego elementu.

W takich sytuacjach SmartCrawl zapewnia repeatery w schemacie builder. Wystarczy nacisnąć przycisk+, aby dodać nowe elementy. Nie ma ograniczeń co do liczby elementów, które można dołączyć za pomocą repeaterów.

Na przykład możesz wielokrotnie klikać przycisk+, aby dodać wiele recenzji pod właściwością review typu schematu produktu.

Schema property: Reviews - repeater
Użyj repeaterów, aby dodać wiele elementów do typów schematów, takich jak recenzje produktów.

Podczas testowania strony w narzędziu Google Rich Results Test zobaczysz, że wszystkie twoje recenzje są indywidualnie rozpoznawane.

Innym powszechnym zastosowaniem repeaterów jest właściwość Images w Article typ schematu.

Schema: Images property
Użyj funkcji repeater, aby dodać wiele obrazów w Konstruktorze typów schematu.

Stwórz własny schemat z przełączaniem typów

Jedną z rzeczy, które sprawiają, że schemat jest mylący dla wielu osób, jest to, że jedna właściwość może przyjmować dwa lub więcej zupełnie różnych jednostek jako wartość.

Na przykład, zgodnie z dokumentacją Google, produkt oferuje właściwość akceptuje albo zbiór Oferta obiekty lub pojedyncze AggregateOffer reprezentowanie wszystkich dostępnych ofert jako jednego obiektu.

Schema - Offers
Niektóre pod-właściwości schematu, takie jak oferty produktów, akceptują wiele opcji właściwości.

Konstruktor schematów SmartCrawl upraszcza tę złożoność dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, który pozwala przełączać się między dostępnymi typami właściwości za naciśnięciem jednego przycisku.

Product Offers - Property Type Switching feature.
Przełączanie typów pozwala łatwo przełączyć się na typ, który jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Kliknięcie przycisku Zmień otwiera okno dialogowe ze wszystkimi dostępnymi typami, do których można zmienić typ nieruchomości.

Change property type
Wystarczy wybrać jeden z dostępnych typów i kliknąć przycisk” Zmień ” …to wszystko!

Budowniczy jest również wystarczająco elastyczny, aby umożliwić zmianę typu nieruchomości znajdującej się wewnątrz wzmacniacza:

Change the type of this property.
Przełącza typy właściwości wewnątrz repeaterów.

Wzbogać typy schematów o pętle

Chociaż repeatery są zdecydowanie przydatne, czasami jest po prostu zbyt wiele danych do dodania i nie jest możliwe ręczne dodanie każdego elementu do konstruktora schematu. Nie tylko to, ale musisz stale upewniać się, że dane wprowadzone ręcznie do kreatora są zsynchronizowane z resztą witryny.

Korzystając z powyższego przykładu produktu, repeatery umożliwiają dodanie wszystkich recenzji do schematu produktu, ale co się stanie, jeśli usuniesz recenzję ze swojej witryny?

Z repeaterem jedyną opcją byłoby otwarcie konstruktora schematu i usunięcie recenzji tam również. Jak można sobie wyobrazić, jest to mniej niż idealne.

Na szczęście istnieje znacznie lepszy sposób na osiągnięcie tego samego przy użyciu loop.

W programowaniu pętle są potężnym narzędziem, które pozwala kolejno przeglądać każdy element w kolekcji i wykonywać na nim operacje.

Jeśli to brzmi strasznie, nie martw się. Dzięki SmartCrawl nie musisz zatrudniać programisty WordPress, aby zrobił dla ciebie pętle. Zamiast tego automatycznie dołączamy pętle, aby wzbogacić typy schematów.

Na przykład można dodać opcjonalną pętlę komentarzy podczas pracy z typem schematu artykułu.

Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk + Dodaj właściwość…

+ Add Property
Kliknij przycisk, aby dodać właściwość.

W oknie Dodaj Właściwości wybierz Comments i kliknij + Dodaj.

Schema: Add Property - Comments
Wybierz komentarze i kliknij przycisk, aby dodać tę właściwość do typu schematu artykułu.

Spowoduje to wstawienie bloku komentarzy, który powtórzy się dla każdego komentarza postu.

Schema property - Comments
Blok komentarzy.

Powyższy blok komentarzy wygląda podobnie do wszystkich innych, ale jest inny, ponieważ zamiast reprezentować pojedynczy komentarz, reprezentuje listę wszystkich dostępnych komentarzy. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym bloku zostaną zastosowane do każdego komentarza do postu.

Jeśli przetestujesz post W teście Google Rich Results, zobaczysz każdy komentarz do postu indywidualnie reprezentowany.

Google Rich Results Test - Comments
Google Rich Results Test indywidualnie reprezentuje każdy komentarz w Twoim poście.

Łatwo Wybierz Wartości Specyficzne Dla Właściwości

Dla niektórych właściwości, tylko niektóre wartości dostarczone przez Google lub Schema.org są uznawane za ważne.

Na przykład weźmy właściwość typu zatrudnienia dostępną w typie schematu zamieszczania ofert pracy. Według Google, musisz użyć jednej z następujących wartości, w przeciwnym razie twój schemat zostanie uznany za nieprawidłowy:

Job Posting Schema - Employment type
Niektóre właściwości wymagają wartości, w przeciwnym razie schemat zostanie unieważniony.

SmartCrawl zawiera prawidłowe opcje takich właściwości w Konstruktorze typu schematu, oszczędzając czas i kłopoty związane z kopiowaniem tekstu w tę iz powrotem.

Schema - Employment Type dropdown options.
SmartCrawl oszczędza czas dzięki wbudowanym poprawnym opcjom dodanym do właściwości, które wymagają wybrania wartości, takich jak typ zatrudnienia.

Dodaj Użyteczne (Ale Nie Krytyczne) Właściwości Opcjonalne

Jeśli przejrzysz dokumentację na Schema.org, można zauważyć setki właściwości pierwszego poziomu dostępne dla każdego typu schematu.

Screenshot of Schema.org documentation screen.
Typy schematów mogą mieć wiele właściwości pierwszego poziomu. (Źródło: Schema.org)

Co więcej, nie ma wskazania, które właściwości są ważne, a które nie. Wystarczy, by zakręcić Ci w głowie!

Aby wszystko było proste, SmartCrawl wyświetla tylko te właściwości, które są wymagane przez Google w swojej dokumentacji. Inne właściwości, które mogą być użyteczne, ale nie są krytyczne, są ukryte jako właściwości opcjonalne. Aby je dodać, wystarczy kliknąć przycisk” Dodaj właściwość”.

Na przykład, tutaj są opcjonalne właściwości dla typu schematu artykułu:

Schema: Add Properties - Article type
Możesz znaleźć opcjonalne (ale nie wymagane) właściwości dla każdego typu schematu na ekranie Dodaj właściwości.

Trzymanie mniej ważnych właściwości pozwala skupić się na tym, co ważne instead of being overlooked.

Sprawdź, jak Google widzi Twój schemat z walidacją

SmartCrawl pozwala usunąć każdą nieruchomość, która Twoim zdaniem nie jest odpowiednia dla Twojej witryny.

Delete schema type property
Kliknij ikonę kosza, aby usunąć właściwość typu schematu.

Jeśli jednak usuniesz właściwość wymaganą przez Google, twój schemat może stać się nieważny i uniemożliwić zakwalifikowanie znaczników do bogatych wyników Google.

Na szczęście Konstruktor schematów SmartCrawl ostrzeże cię, jeśli tak się stanie i pokaże Ci dokładnie, gdzie jest problem.

Załóżmy na przykład, że usuniesz nazwę autora z typu schematu artykułu.

Najpierw otrzymasz komunikat ostrzegawczy:

Delete property confirmation
Jeśli spróbujesz usunąć właściwość wymaganą przez Google, zostaniesz poproszony o potwierdzenie tego.

Jeśli mimo to zdecydujesz się na usunięcie typu nieruchomości, zobaczysz takie powiadomienie:

Property removed notice.
SmartCrawl wyświetla takie powiadomienia, gdy wymagane właściwości zostaną usunięte z typu schematu.

Rozszerzenie typu schematu ujawni, że problem istnieje we właściwości Author…

Missing schema property alert
Brakujący Alert właściwości schematu.

Rozszerzenie właściwości Author i kliknięcie przycisku Dodaj właściwość w ramach pokaże Ci dokładnie, które właściwości musisz dodać, aby twój schemat kwalifikował się do włączenia do bogatych wyników Google.

Add Properties - missing property
Uwzględnij brakujące właściwości, aby upewnić się, że twoja zawartość może być wyświetlana w bogatych wynikach Google.

SmartCrawl-Odkupiciel Schematów

SmartCrawl Schema Type Builder zawiera wiele przydatnych funkcji, które pomogą Ci zaoszczędzić czas podczas pracy z bardziej złożonymi typami schematów.

Zobacz naszą dokumentację, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z konstruktora typu schematu wtyczki i sprawdź te posty schematu, aby uzyskać samouczki dotyczące korzystania ze schematów z SmartCrawl:

Możesz również skontaktować się z naszym zespołem pomocy 24/7 i odwiedzić forum naszych członków, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub masz pytania…szczęśliwego intrygowania!